1

Téma: Parametry čidel pro měření napětí

Mám v bytě dva vodoměry. Uvažoval jsem o tom, že bych je oba načítal do jednoho S0 vstupu, s tím, že by jeden z vodoměrů zároveň i přepínál povel pro změnu tarifu. Ve výsledku by se spotřeba vody rovnala součtu obou vodoměrů s tím, že jednotlivé spotřeby by byly v čítačích T0 a T1.


Po jaké době od přivedení impulsu (např. na AD1) přepne čítač z T0 na T1 ? Jak dlouhý musí být tento impuls resp. jaké má mít parametry?


Dále uvažuji využít napěťová čidla jako dalčí čítač impulsů. Jaké impulsy by s nimi mělo jít načítat (min. a max. délka impulsu)?

Děkuji za odpověď

2

Re: Parametry čidel pro měření napětí

Přepnutí tarifu (T0/T1) je možné provádět automaticky samotným SDS, ale pouze na základě jednoho určeného optického vstupu (S0) nebo LOGIC-S0 vstupu. Takto je to i vidět ve webovém rozhraní, kde se tato možnost konfiguruje.
Pokud to chcete ovládat jinak (např. na základě hodnoty AD vstupu), pak už to musíte dělat přes vlastní SDS-C program, který také umí přepínání tarifu "ručně" ovládat.
Přepnutí které provádí SDS samo (je-li tedy vybrán ten S0 nebo LOGIC-S0 vstup) je okamžité, protože změna fyzického signálu je zpracovávána v přerušení procesoru.
Přepnutí ale není na impuls !!! pozor !!! ale na stav, to znamená, dokud je přítomný signál, tak SDS je po tu dobu v druhém tarifu (T1). Jakmile signál zmizí, tak se SDS ihned vrátí na T0.

Ruční přepínání (SDS-C programem) je už do určité drobné míry zpožděné (milisekundy). Nicméně pro vlastní SDS-C program, pokud si jej tak napíšete, už můžete přepínat tarify jak chcete, třeba i na každý impuls. Ale nedává to moc smysl, proč to takto dělat, vždyť i HDO pracuje na principu trvalé úrovně, ne na principu impulsu.

Použití napěťových čidel pro počítání impulsů je možné použít jen pro "pomalé" impulsy (tzn. dlouhý impuls, a velká vzdálenost mezi impulsy). Jde o to, že vzorkování AD vstupů prochází filtrem a je tam určité, byť malé, zpoždění, a krátký impuls popř. mnoho impulsů těsně u sebe, se pak nedá rozeznat.
Obecně toto nevidím jako vůbec správný postup - v tomto případě se vždy mají používat impulsní vstupy. A pokud nestačí, tak si pořiďte větší SDS, např. MACRO má 8+1 impulsních vstupů.

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !