1

Téma: AD vstup SDS-C - nastavení minimální hodnoty

Uvítal bych možnost definovat nulovou hodnotu čidla (čidel), která je např. 0,5V. SDS implicitně předpokládá, že 0=0V a podle toho se definuje přepočtová konstanta. Např. při 5V Umax a 0,5 Umin ovšem bude nulová hodnota 102. Do RAM a na portál odesílám opravenou/vypočtenou hodnotu, ale je to pár řádků programu zbytečně navíc.

2

Re: AD vstup SDS-C - nastavení minimální hodnoty

To je plně vyřešeno u SDS Druhé Produktové Řady.

Pro SDS První Produktové Řady si můžete (aspoň částečně) pomoct nastavení offsetu pevně odečítaného ze surové hodnoty ADC dat, ale ideální je ve všech takových případech měřit skutečné napětí a tomu podřídit převod který dělá SDS interně (tedy na webu SDS pak jde vidět přesné změřené napětí na AD vstupu), a teprve následné další zpracování na fyzikální jednotku (převod napětí na výstupní stav čidla) provádět až v SDS-C.

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !