4 Aplikace SDS Control Panel

od Martin Vlastník

11 SDS - thingspeak

od technomagg

15 Amploc

od technomagg

16 Podpora DS1820 a DS18S20

od Clouseau

17 Uživatelské proměnné

od Clouseau

19 Firmware "light"

od rikitan

21 HTTP Get

od Simi

22 funkce: provést odečet

od petrvalda

24 SDS MACRO SNMP RAM

od ruda

27 Simulator, 1WIRE

od ruda

29 nová data v s0.htm

od petrvalda

30 SNMP

od hrnous