5 Aplikace SDS Control Panel

od Martin Vlastník

12 SDS - thingspeak

od technomagg

16 Amploc

od technomagg

17 Podpora DS1820 a DS18S20

od Clouseau

18 Uživatelské proměnné

od Clouseau

20 Firmware "light"

od rikitan

22 HTTP Get

od Simi

23 funkce: provést odečet

od petrvalda

25 SDS MACRO SNMP RAM

od ruda

28 Simulator, 1WIRE

od ruda

30 nová data v s0.htm

od petrvalda