8 Aplikace SDS Control Panel

od Martin Vlastník

15 SDS - thingspeak

od technomagg

19 Amploc

od technomagg

20 Podpora DS1820 a DS18S20

od Clouseau

21 Uživatelské proměnné

od Clouseau

23 Firmware "light"

od rikitan

25 HTTP Get

od Simi

26 funkce: provést odečet

od petrvalda

28 SDS MACRO SNMP RAM

od ruda