4 Dotaz SDS-IO6

od tomxr1

5 Čidlo osvitu B+B

od vita